Folktandvården.

Studerandena Per Smith och Folke Rosenlundh har av medicinalstyrelsen förordnats att uppehålla distriktstandläkartjänst vid distriktstandvårdpolikliniken i Visby, båda t.o.m. den 31 aug. i år.
— Tandläkaren Gunvor Gustavsson-Randahl, som av landstinget erhållit stipendium och räntefritt lån har av förvaltningsutskottet förordnats som ord. distriktstandläkare i Slite fr.o.m. den 28 juli. Hon börjar dock inte tjänstgöringen förrän den 11 aug.
— Tandläkare Arne Wallfelt, som likaledes fått stipendium och räntefritt lån av landstinget, har förordnats att fr. o. m. den 15 juli vara ord. distriktstandläkare vid folktandvården i Ljugarn.
— Distriktstandsköterskan vid folktandvården i Visby Margareta Büttner har beviljats avsked fr.o.m. 16 september och distriktstandsköterskan Maj-Britt Gustavsson fr.o.m. 1 oktober.

Gotlänningen
Tisdagen 1 Juli 1952
Nr 148

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *