Födelsedagar

NITTIOFYRA ÅR fyller på onsdag f. kassörskan Emelie Moler, Smedjegatan 2, Visby.

ÅTTIOFEM ÅR fyller på onsdag änkefru Julia Söderlund, Herrvide i Stånga. Hon är född i Burs och änka efter förre handlanden Erik R. Söderlund.

ÅTTIO ÅR fyller på onsdag förre hemmansägaren Anders Bergvall, Botvalda i Stånga. Jubilaren, sam är född i Västra Kärrstorp, Malmöhus län, har varit verksam i Stånga i många år. Tidigare innehade han ett arrande på Garda prästgård. Han har gjort sig känd som en präktig och rejäl karl.

Fröken Emelie Johansson, Österby, Visby, fyller på tisdag åttio år.

SJUTTIO ÅR fyller på tisdag förra postationsföreståndaren fru Hilda Ekman, Prästgården i Eskelshem. Hon är född i Eskelhem och innehade i ett trettiotal år befattningen som föreståndare för poststationen, en syssla som hon skötte på ett utmärkt sätt och förr några år sedan denderade henne guldmedalj. Sin befattning lämnade hon 1947. Fru Ekman, som är änka efter fiskaren och författaren Knut Ekman, tillhör bl. a. kyrkliga syföreningen.

På onsdag fyller änkefru Maria Rudin, Ejmunds i Mästerby, sjuttio år. Sjuttioåringen, som är änka efter hemmansägaren Johan Rudin, har framför allt gjort sig känd som en duktig hemmets kvinna, arbetsam och energisk och hon har fostrat upp en stor barnskara.

SEXTIO ÅR fyller på onsdag förre j ordbrukaren Anton Pettersson, Klinte i Boge. Han har ett tiotal år varit bosatt i Boge, dit han kom närmast från Lärbro. Tidigare innehade han en gård vid Hägvide och senare en vid Klinte i Boge.

Sextio år fyller på tisdag fru Ester Westberg, maka till lantbrukaren Verner Westberg, Strands i Öja.

Gotlänningen
Måndagen 21 Juli 1952
Nr 165

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *