Födelsedagar

ÅTTIO ÅR fyller tisdagen den 22 juli f. verkmästaren vid gasverket i Visby Constantin Waltin, Norra Murgat. 35, Visby.
Han är född i Stockholm, vars idiom han f. ö. alltjämt är trogen. I unga år kom han i tjänst vid flottan och gav sig därefter sjömanslivet helt i våld. Emellertid övergav han sjön så småningom, slog ned sina bopålar på land och blev rörmokare. I detta yrke fick han också en grundlig utbildning och efter anställning vid olika firmor var han bl. a. i flera år resemontör för firman Wiklund i Stockholm. Så upphörde denna mera ambulerande tillvaro i och med att han i februari 1915 vann anställning vid AB Svenska Gasverk i Östersund. Efter en tid kom han som verkmästare till samma företags gasverk i Visby, en befattning som han lämnade för något år sedan.
Vid sidan av sitt yrke har W. åren igenom hyst en varm kärlek till gymnastik och idrott. Framför allt annat har simningen varit hans älsklingssport. Han har varit en skicklig simmare och om möjligt en ännu skickligare simhoppare: Tillsammans med några intresserade, däribland Sven Montan, som förresten har årsdag (65) samma dag som Waltin instiftade han Visby simsällskap. I Visby Idrottsförening har han nedlagt ett intresserat och oegennyttigt arbete och i föreningens styrelse har han icke endast varit kassör i många år utan också ordf. Vidare kan erinras om att åttioåringen suttit i styrelsen för Gotlands idrottsförbund i flera år.
Förutom vad ovan nämnts om jubilarens insatser på olika, områden kan framhållas, att han på sin tid nybildade socialdemokratiska ungdomsklubben här i stan, att han var med och stiftade Svenska kommunalarbetareförbundets avd. 69 i Visby och även blev dess förste sekreterare. År 1928 kom han med i Sveriges arbetsledare-förbund och i 35 år har han tillhört Visby arbetareförening.

SEXTIO ÅR fyller på måndag fru Anna Konradsson, Kälder i Havdhem. Jubilaren, som är född vid Kälder och maka till lantbrukaren Karl Konradsson, tillhör SLKF och kyrkliga syföreningen.

Fröken Anna Nilsson, Gebjenne i Burs, fyller på måndag sextio år.

Sextio år fyller på måndag fru Annie Nilsson, Lassor i Alskog. Hon är född vid Lassor och maka till lantbrukaren Harry Nilsson. Sextioåringen är bl. a. en intresserad medlem av kyrkliga syföreningen.

FEMTIO ÅR fyller på måndag vägarbetaren Vilhelm Pettersson, Snovalds i Havdhem.

Femtio år fyller på söndag hr Karl Gustav Karlsson, Mörlunda, Småland, tidigare vid Botvide i Öja.

Gotlänningen
Lördagen 19 Juli 1952
Nr 164

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *