Födelsedagar

NITTIO ÅR fyller på tisdag f. skräddarmästaren Johan Lindström, Suderbys i Anga. Han är född i Buttle och började redan i 15-årsåldern med skräddaryrket. Först arbetade han i en konfektionsfirma i Stockholm ett tiotal år, sedan flyttade han till Angå, där han arbetat hela sitt liv. För fem år sedan slöt han med arbetet på grund av sjukdom. Han har i många år tillhört metodistförsamlingen i Kräklingbo.

ÅTTIOFEM ÅR fyller förre lantbrukaren Olof Johannes Söderlund, Stora Mellings i Eksta, på tisdag. 85-åringen, som är född i Fröjel, var under sin krafts dagar en arbetsam och duktig lantbrukare.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på måndag förre jordbruksarbetaren Oskar Ström, Rangsarve i Alva. Han är bördig från Blekinge, men har i många år vistats på Gotland. Han började vid Gotlands järnväg och arbetade sedan med kanalgrävning o. dyl. tills han övergick till lantbruket.

På måndag fyller förre hemmansägare Johan Mattiasson Utas, Ekeskogs i Norrlanda, sjuttiofem år. Han är född i Gammalsvenskby och kom till Sverige och Gotland tillsammans med de andra svenskbyborna. Jubilaren har gjort sig känd som en duktig lantbrukare och rejäl karl.

SEXTIO ÅR fyller på tisdag fru Hermanna Jakobsson, maka till lantbrukaren och fiskaren Gunnar Jakobsson, Koparve i Lau.

FEMTIO ÅR fyller fru Helga Larsson, maka till lantbrukaren Karl Gustav Larsson, Skogs i Levide, på tisdag. Femtioåringen, som är född vid Skogs, är en duktig hemmets kvinna. Hon är också religiöst intresserad och tillhör Fardhems baptistförsamling, inom vilken hon även i många år varit söndagsskollärarinna. Hon har också tillhört Röda korskretsen i socknen.

Femtio år fyller på tisdag hemmansägaren Hjalmar Thomsson, Öndarve i När. Jubilaren, som är född i Burs, övertog efter sitt giftermål gården efter svärfadern. Femtioåringen, som vid sidan av skötseln av lantbruket även ägnar sig åt fiske, har gjort sig känd som en ordentlig och präktig man.

Gotlänningen
Lördagen 5 Juli 1952
Nr 152

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *