Etelhemskonferensen.

Gotlandsbaptisternas stora sommarmöte, hålles om söndag med Kinamissionär Oscar Rinell och pastor Simon Öberg som högtidstalare. Den förstnämnde är född i Kina, dit hans föräldrar anlände som missionärer för sextio år sedan. Han har nyligen hemkommit därifrån efter att i det längsta trotsat de trångmål och faror, som den röda regimen förde med sig. Rinell har därför högst aktuella ting att berätta från det nya Kina. Past. Öberg, föreståndare för Tabernakelförsamlingen i Stockholm, är en av frikyrkorörelsens mera kända predikanter. Genom sina insatser inom det ekumeniska arbetet, har han vunnit aktning i vida kretsar även utanför frikyrkovärlden. Sångarförbundet kommer också att medverka i högtiden.

Gotlänningen
Torsdagen 10 Juli 1952
Nr 156

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *