Dödsfall

I en ålder av 66 år avled i lördags förre mästerlotsen N. E. Garnström, Ljugarn. Han var född i Ljugarn, där, hans fader var lotsförman. Han gick till sjöss 1902 och avlade styrmans-och ångbåtsbefälhavareexamen 1906 samt antogs till lotslärling i Ljugarn 1907. Den avlidne har tjänstgjort som extralots i Ljugarn och Visby och som t. f. lotsförman i Ljugarn 1923-33, tills denna lotsplats sistnämnda år indrogs. Sedan dess har han åter tjänstgjort vid Visby lotsplats. Han har varit räkenskapsförare i Gotlands läns fiskeriförsäkringsbolag och i Ardre sockens sparbank. Han har också varit ordf. i Ardre kommunalfullmäktige. För sex år sedan avgick han med pension.
Närmast sörjande är makan, fru Elin Garnström, f. Sandberg, sonen Arnold Garnström, Oaxen, syster Olivia Garnström, Ljugarn, samt barnbarn.

I en ålder av 61 år avled i dag f. småskollärarinnan Helena Segerdahl, Sigsarve i Hangvar. I ett trettiotal år har hon varit lärarinna i Hangvar, men avgick för några år sedan med förtidspension. Hon fick då Patriotiska sällskapets guldmedalj. Personligen glad och trevlig och dessutom en utomordentlig pedagog blev hon mycket omtyckt i socknen.
Närmast sörjande är maken, lantbr. Gustav Segerdahl, Sigsarve, samt syskon.

Gotlänningen
Tisdagen 22 Juli 1952
Nr 166

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *