Dödsfall

Natten till i går avled lantbrukaren Emil Rangstedt, Mickels i Silte, i en ålder av 57 år. Han var känd som en driftig jordbrukare och var allmänt uppskattad och omtyckt i sin hemsocken, där han också beklätt många förtroendeuppdrag. Sålunda har han varit ordförande i fattigvårdsstyrelsen och skogsvårdskommittén, kassör i kyrkorådet samt kyrkvärd m. m., och han var också aktiv inom jordbrukets föreningsrörelse. Närmast sörjes det bortgångne av maka, en son och två döttrar, den ena gift med lantbr. Justus Jakobsson, Hexarve i Sproge, samt brodern lantbr. Karl Rangstedt, Smittsarve i Silte.

Gotlänningen
Torsdagen 10 Juli 1952
Nr 156

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *