Dödsfall

I en ålder av 65 år har fru Ingeborg Mårtensson, f. Norrby, avlidit i sitt hem i Hälsingborg. Hon var bördig från Väskinde och änka efter framlidne sjökaptenen Alfred Mårtensson. Hon sörjes närmast av dottern Ingegerd, gift med ingenjör Arvid Borglin, Tureberg, barnbarn samt syskon.

I en ålder av 58 år avled igår i Linde fru Hildur Stenström, maka till f. lantarbetaren John Stenström, Eskilstuna. Makarna Stenström, som för ett par år sedan flyttade till Eskilstuna, var dessförinnan bosatta i Linde, och det var under ett besök hos en son där som fru Stenström avled. Under sin Linde-tid var hon bl. a. verksam inom Missionsförbundets syförening. Närmast sörjande är maken, två döttrar och två söner i Eskilstuna samt två söner på Gotland, bosatta i Linde och Klintehamn.

Gotlänningen
Onsdagen 9 Juli 1952
Nr 155

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *