Bröllop

I Klinte kyrka vigdes i lördags chaufför Sten Ösmark, Stockholm, och fröken Evy Holsteinsson, dotter till skomakaren W. Holsteinsson och hans maka, Klintehamn. Vigseln förrättades av brudens konfirmationslärare, prosten Gustaf Sjöberg.
Efter vigseln var det middag på Klintegården, där de nygifta hyllades med tal, sång och musik. Ett fyrtiotal telegram anlände. I kyrkan sjöng fru Margit Johansson, Klintehamn, »Där björkarna susa».
Brudparet upptaktades av följande tärnor och marskalkar: Naima Pettersson—Arne Holsteinsson, Margareta Hägg—Gösta Linell, Eleonor Wahlgren—Olof Hägg. Brudnäbb var Gill Kants och Ann-Marie Ösmark och som kyrkomarskalkar fungerade Bertil Cedergren och Bengt Lundqvist.

I Guldrupe kyrka vigdes i lördags chaufför Svend Bossen, Visby, och fröken Gretha Jacobsson, Visby, dotter till jordbrukaren Evald Jacobsson och hans maka, Hagelhajme i Guldrupe. Vigseln förrättades av kyrkoherde Erik Beijer i Vänge.
Uppvaktande tärnor och marskalkar var Elisabet Jacobsson—Bert Nilsson, Ulla Jacobsson—Otto Nilsson, Gun-Britt Johansson—Allan Dahlberg, Maj-Britt Persson—Bror Pettersson, Gertrud Borkman—Börje Lindström, Ulla-Britt Pettersson—Sylve Pettersson, Aina Pettersson—Bror Bodin, Marianne Borkman—Karl Isberg. Brudnäbb var Birgitta Mörrby och Ann-Charlott Duse och som bruttbonde och bruttöverska fungerade jordbrukaren Helge Jacobsson, Lingvide r Hemse, och sjuksköterskan Majken Malmqvist, Visby.
Efter vigseln ställdes färden till Magnuse i Väte, där bröllopsfestligheter hölls och brudparet blev föremål för ytterligare hyllningar i form av tal, sång, musik och telegram. Värdskapet sköttes av jordbrukaren Gösta Mörrby, Lokrume, och fru Vally-Britt Björkqvist.
Tal hölls av bruttbonden och värden och spelmannen Allan Larsson sjöng till Bengt Hellgrens, Atlingbo, ackompanjemang »Hjärtats saga». Tre systrar till bruden sjöng »Där björkarna susa…» och vidare spelades »staikstriken».
På kvällen hade bygdens befolkning samlats för att se och hylla brudparet på sedvanligt sätt med salut och hurrarop och fyrverkeri och senare tråddes dansen på gårdsplanen.

Gotlänningen
Tisdagen 1 Juli 1952
Nr 148

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *