Ammunitionsförråd hotades vid brand på Blåhäll i lördags.

Eld utbröt på lördagskvällen i en förrådsbarack vid Blåhäll, däp artilleriet f. n. är förlagt för sommartjänstgöring. Branden började mellan kl. 18 och 19. Strax efter kl. 18 hade vakten passerat baracken och då inte märkt något. En stund senare brann det friskt i den gamla träbyggnaden.

Brandberedskapen på platsen ryckte genast ut och brandkåren i Visby larmades. Turligt nog började branden i södra delen av baracken. I den norra förvarades en hel del ammunition som nu manskapet hann få undan innan elden nådde fram. Baracken var snart nedbrunnen och endast en del byggnadsrester kvarstod i norra delen som utsatts för kraftig vattenbegjutning. Baracken var en av de byggnader som räddades då för några år sedan ett par gamla baracker blev lågornas rov vid Blåhäll.

Bälbranden orsakad av överslag i radion.
Branden i ett vindsrum vid Oppuse i Bäl häromdagen har troligen orsakats av kortslutning i radioapparaten som var nätansluten. Tydligen är det ett överlag som satt apparaten i brand, även om strömmen till densamma varit bruten. Resterna av apparaten har översänts till kriminalteknisk undersökning.

Gotlänningen
Måndagen 7 Juli 1952
Nr 153

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *