350 lägerungdomar från Varvsholm

tågar genom Visby i kväll.
Omkring 350 juniorungdomar, tillhörande Evangeliska fosterlandsstiftelsens ungdomsorganisation De ungas förbund, ligger f. n. på riksläger på Varvsholm. Lägret öppnades i tisdags, då de unga hälsades välkomna av DUF:s juniorsekreterare Sigurd Källberg, distr.-förest. Emil Lindh och prosten Gustaf Sjöberg samt lägerintendenten predikant Herbert Andersson. Dessutom medverkade DUF:s hornmusikkår från Norrbotten, 12 man med kantor Holger Lundström som dirigent.
Lägret har hitills gynnats av ett idealiskt väder, och Varvsholms fina möjligheter till bad och annat friluftsliv utnyttjas flitigt
I dag gör lägerungdömarna Visby den äran, och bl. a. blir det ett stort demonstrationståg genom staden från Södertorg till Nordergravar, där friluftsmöte hålles kl. 19 under medverkan av biskop Anderberg samt ledare från lägret och hornmusikkåren. Säkerligen kommer allmänheten då att sluta upp i stort antal.
Lägret pågår t. o. m. söndagen, då stora möten anordnas i Klintehamn.

Gotlänningen
Fredagen 4 Juli 1952
Nr 151

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *