35-årsminnet Av sin studentexamen

firar i dag 1917 års studenter vid Visby högre allmänna läroverk. I jubileet deltar notarie Henning Bachk Visby, distriktsveterinär Karl Dahlgren, Gränna, ämneslärare Karl Kahlström, Klintehamn, och direktör Herman Wahlberg, Visby, latinare, samt direktör Fritz Dehnberg, Slite, lantbruksingenjör Georg Hegethorn, Vänersborg, folkskollärare Axel Hejdeniberg, Fole, och vägmästare Ernst Norrby, Visby, realister. Frånvarande är jägmästare Nils Herlitz, tjänsteman Gustaf du Rietz, landsfiskal Erik Berggren och disponent Erik Bolin. Avlidna är bankkamrer Bror Tiberg, civilingenjör Tor Risinger och banktjänsteman Harald Hallgren.
Studentjubilarerna gjorde först en visit på läroverket, där de bl. a. tittade på sina gamla skrivningar. Lundh intogs i Gillesstugan, och i kväll samlas man till middag på Snäckgärdsbaden, men dessförinnan blir det kransnedläggning vid avlidna kamraters gravar. I morgon göres en rundtur på norra Gotland.

Gotlänningen
Måndagen 7 Juli 1952
Nr 153

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *