Virkestaxeringen.

Årets taxering till skogsaccis i Gotlands län har medfört taxering av ett ucispliktigt rotvärde av 1,398,760 kronor.
Värdet av virkesuttagen fördelar sig sålunda: Gotlands norra och södra fögderier 544,180 resp. 846,610 kr. samt Visby stad 7,970 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 September 1947
N:r 220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *