Vigsel.

I Strängnäs domkyrka om lördag mellan kassören vid Grand hotel i Falun Per Hansson, Visby, och lärarinnan fröken Anna-Britta E:-Janzon, Bjursås, dotter till tjänstemannen J. E. Janzon och hans maka, född Törnquist, Slite.

Om lördag sammanviges i Burs prästgård plåtslagaremästaren Johan Pettersson, Stånga, och fru Nanny Båtelsson, Gumbalde, Stånga.

På lördag sammanviger i Klinte kyrka svarvaren Ivan Holmgren, Klinte, och fröken Judith Jacobsson, dotter till hem.-äg. John Jacobsson och hans maka, född Sandholm, Bosarve i Fröjel. Vigselförrättare blir prosten G. Sjöberg.

I Visby domkyrka om lördag kl. 4 e. m. mellan kontoristen vid A. B. Svenska Shell Folke Gustafsson, Stockholm, och fröken Karin Nordström, dotter till framlidne lantbrukaren Karl Nordström och hans efterlämnade maka, född Thimgren, Hästnäs.

Om lördag den 20 ds sammanviges i St. Birgittas kapell, Göteborg, trädgårdsmästare Ernst Lind, Visby, och sjuksköterskan Kerstin Glavin, dotter till framlidne maskinist Nils-Axel Glavin och hans efterlevande maka, född Persson, Göteborg.

I Klinte kyrka om fredag lantbrukaren Erik Laurin, Ejmunds i Mästerby, och fröken Karin Pettersson, dotter till lantbrukaren Anders Pettersson och hans framlidna maka, född Johansson, Lilla Snögrinda i Klinte. Vigselförrättare blir prosten G. Sjöberg.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 september 1947
N:r 213

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *