Vägomläggningen Lojsta kyrka-Duckarve.

Regeringen har ogillat de besvär hr Manfr. Pettersson, Asa i Lojsta, jämte ett 10-tal andra personer anfört över den av Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen fastställda arbetsplanen för omläggning och förbättring av vägen Visby—Hejde—Sindarve i Hemse i vad avser delen Löjsta kyrka—Duckarve i Linde.
Klagandena har yrkat att den gamla vägen skall bibehållas och underhållas av det allmänna. Alternativt hade de yrkat att den nya vägen i huvudsak dras fram i den gamla vägens sträckning.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 September 1947
N:r 202

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *