Utnämningar.

K. m:t har fr. o. m. 1/9 utnämnt fänrikarna A. M. Eriksson och M. Hjernquist till löjtnanter vid A 7.
Chefen för armén har fr. o. m. 29/8 1947 antagit officersaspiranterna B. E. A. Lindén och J. T. U. Rylander till fänrikar vid A 7 och fr. o. m. 1/9 1947 reservofficersaspiranten vid A 3, 1526-7-43 Nilsson till fänrik i kårens reserv.
Furir 8051-18-43 Buskas konstitueras fr. o. m. 1/9 till sergeant vid A 7.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 September 1947
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *