Utan avseende.

har länsstyrelsen lämnat en framställning från hyresnämnden i Visby om åläggande för Visby stad att utbetala tilläggsarvode med 550 kr. för år 1944 och 200 kr. för vart och ett av åren 1945-46 samt att täcka kostnader, som hyresnämnden kan anse skäliga, även i framtiden. Om nämndens sekreterare visar sig under ifrågavarande tid eller därefter fått vidkännas kostnader för skrivbiträde eller skrivhjälp skall dock särskild ersättning härför utgå.

Gotlands Allehanda
Måndag den 29 september 1947
N:r 222

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *