Tilläggslån till Solbergaskolan.

Folkskolestyrelsen begär hos drätselkammaren, att denna skall hos k. m:t ansöka om tillstånd att upptaga ett tilläggslån å 180,000 kr. till inventarier m. m. i den nya delen av Solbergaskolan samt vidare om tillstånd att uppta de två tidigare beslutade lånen å tillsammans 140,000 kr., varav 50,000 avses för värmeinstallation och iståndsättande i övrigt av den gamla skolan. Drätselkammaren har beslutat tillstyrka denna framställning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 September 1947
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *