Slapp fängelse.

Svea hovrätt har upphävt Visby rådhusrätts beslut att döma chauffören Henning Karl Kristian Cedersten till fängelse i en månad för ovarsamt framförande av bil.
Sammanstötning inträffade den 1 februari i korsningen av Follingboväg, Österväg och Endreväg mellan av honom förd lastbil och en personbil. Cedersten avlägsnade sig omedelbart från olycksplatsen. Hovrätten finner det emellertid ej tillförlitligen styrkt att han gjort sig skyldig till ovarsamhet och följaktligen vållande till sammanstötningen och de därvid uppkomna skadorna ej ligger annan än personalbilens förare till last. Hovrätten har dock funnit Cedersten lagligen övertygad att ha efter sammanstötningen avlägsnat sig från platsen, innan åtgärder vidtagits. I detta fall har dock hovrätten funnit omständigheterna mildrande och därför dömt honom till 60 dagsböter å 3 kr. Den mot honom förda skadeståndstalan har samtidigt ogillats. Rådhusrätten ålade honom utge 772 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 September 1947
N:r 202

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *