Skytteanslaget för 1947-48

har nu fördelats av Skytteförbundens överstyrelse. Sammanlagt ha utdelats c:a 780,000 kr., varav Gotlands skytteförbund får 15,340 kr., nämligen 10,876 kr. för 2,719 civila och 4,464 kr. för 1,488 militära skyttar.
Bl. a. får Visborgs skytteförening 2,754 kr., KA 3:s 1,194, A 7:s 516, Visby 408, Hemse likaledes 408, Lau 300, Närs 424, Lummelunda 300, Tofta 252, Bara 328, Burs 272, Fårö östra 288, Fårö 248, Rone 284 och Slite skytteförening 240 kr. (P)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 September 1947
N:r 219

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *