Skjutvarning.

Skjutning med skarp artilleriammunition äger rum inom Lärbro och Hangvar kommuner 25/9 1947 kl. 1200 till 26/9 1947 kl. 2400.
Farligt område:
Dels ett område begränsat av linjerna Mölner—höjden norr Vestrume—vägkorset en kilometer nordväst Takstens—Storungs—Mölner,
dels ett område begränsat av linjerna Tängelgårda—bron 1,400 meter sydost Hangvar—Kullshaga—L. Banner—sydostspetsen av Träskmyr—Tängelgårda.
Allmänna landsvägar och gårdar inom angivna områden beröras ej av skjutningarna.
Det är förenat med livsfara att uppehålla sig inom härovan angivna områden eller att taga befattning med eventuellt upphittade ammunitionseffekter.
Anmälan om upphittade ammunitionseffekter göres till tygoff. A 7 tel. Visby 2601.
CHEFEN A 7.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 September 1947
N:r 218

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *