Sextio år.

Kvarnägaren och kommunalnämndsordföranden Karl Fredrik Jonsson, Hemse, fyller på söndag sextio år.
Född i Hemse grundlade hr Jonsson i unga år sin utbildning vid folkhögskolan och lantmannaskolan i Hemse. Efter många års krävande men lärorik jordbrukspraktik i Danmark som elev och lantbruksbefäl inköpte han vid hemkomsten Lingvide gård. Men endast efter några års innehav sålde han denna egendom och förvärvade i stället Hemse Ångkvarn, som under hans energiska ledning utvecklats till en av öns förnämsta.
Efter hand kom även hans eminenta arbetsförmåga och kunnande att tas i anspråk för kommunala uppgifter. Hr Jonsson har under det sista decenniet varit centralgestalten inom den kommunala förvaltningen i Hemse, och förutom ordförandeskapet i kommunalnämnden, som han innehaft sedan 1942, har han alltjämt en mängd förtroendeuppdrag. Sålunda är han ordförande i Hemse polisdistrikt, ledamot av municipalnämnden, folkskolestyrelsen och kyrkorådet samt är vidare ordförande i Gotlands kvarnförening.
Personligen en glad och trevlig människa i förening med visad duglighet och stor ansvarskänsla har hr Jonsson skaffat sig många vänner både i Hemse och annorstädes vilka säkerligen skola veta att bringa den uppskattade jubilaren sin hyllning på bemärkelsedagen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 September 1947
N:r 218

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *