Postanstalterna.

Postdirektionen hemställer hos generalpoststyrelsen, att den tillfälliga postexpeditionen i Fårösund skall utbytas mot fast sådan. Ifrågasatt utbyte av poststationen Visby 2 anses däremot inte f. n. vara motiverat. Vad poststationerna i Lärbro och Romakloster beträffar har rörelsen där numera nått en sådan omfattning, att betydande svårigheter föreligga att förena post- och järnvägsgöromålen. Direktionen undersöker f. n. möjligheterna att förhyra lämpliga lokaler för dessa båda stationer och skall, så snart sig göra låter, inkomma med förslag i ärendet till poststyrelsen. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 september 1947
N:r 214

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *