Öns postmän ha varit samlade till konferens.

Postkontoret demonstrerades — tjänstefrågor debatteras.
De gotländska poststationsföreståndarna var i söndags samlade i Visby till en gemensam konferens i tjänstefrågor och därjämte fick man tillfälle att närmare bekanta sig med varandra vid den middag jämte samkväm som också ordnades under dagen.
Det var första gången som så många gotländska postfunktionärer samlats i Visby och initiativet till detta har tagits av Generalpoststyrelsen, som bestämt att ett möte med post-stationsföreståndarna inom alla distrikt skall hållas i år dels för att skapa en närmare kontakt mellan kontorens tjänstemän och stationsföreståndarna och dels för att förmedla vissa instruktioner.
Det behöver väl knappast tilläggas att inbjudningen hörsammats i stor utsträckning o. första samlingspunkten blev postkontoret, där postmästare Ragnar Boström och hans personal tog emot kollegerna från landsbygden, varefter postkontorets domäner demonstrerades och studerades mycket ingående.
Resten av dagen tillbringades i Stadshotellets festvåning, där postmästare Boström hälsade alla postfunktionärer hjärtligt välkomna och öppnade dagens förhandlingar, som bestod i att kontorets tjänstemän höll små orienterande föredrag i olika postala ämnen med diskussion och frågor efter varje föredrag.
K1. 15,30 bänkade man sig kring matborden och det rådde allmän trivsel och glädje i sällskapet, särskilt när man vid kaffet fick vara med om en sketch, ”En postidyll” hette den och den hade några kända profiler från postkontoret som medverkande. En del av mötesdeltagarna måste bryta upp framemot tågdags men de kvarvarande fortsatte den glada samvaron några timmar till. Det är meningen att dessa kontaktkonferenser skall bli en bestående institution och säkert är det ett gott grepp av höga vederbörande att på detta smidiga sätt ordna ihop både information och avkoppling för postpersonalen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 September 1947
N:r 217

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *