Norra Gotlands lärarklubb

höll häromdagen sitt första sammanträde för höstsäsongen hos folkskollärare och fru Österman i Lummelunda. Mötet var talrikt besökt och började med kaffedrickning, varefter folkskollärare K. G. Engfeldt inledde förhandlingarna. Kvällens diskussion rörde dels uppvärmningsfrågan för tjänstebostadsinnehavare och dels skolradioengelskan och en del synpunkter anfördes i de olika frågorna. Efter en stunds underhållning bjöd värdfolket slutligen på thésupé.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 september 1947
N:r 221

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *