Militärbefälhavaren

general Åkerhielm står till överbefälhavarens förfogande i Stockholm under tiden 1/9-6/9. Under tiden för chefen för Gotlands Kustartilleriförsvar överste Cederlöf befälet över VII:e militärområdet och Gotlands marindistrikt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 September 1947
N:r 199

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *