Lärbro kyrka får nytt konstverk.

Gammal kyrktavla åter till heders.
Då Lärbro kyrka förra sommaren restaurerades utvändigt, hittades i kastalens övre våning en synnerligen illa åtgången tavla. Duken var trasig och delvis övertäckt av ett lager intorkad tjära. Kyrkoherden föranstaltade emellertid om att konservatorn vid Nationalmuseum Gustaf Jaensson fick titta på densamma. Han tillrådde en restaurering av tavlan. Man kunde redan innan sakkunskapen tog hand om den se att det rörde sig om någon uppståndelse-scen samt att konstverket renoverats en gång tidigare nämligen under den tid superintendenten Israel Kolmodin var prebendekyrkoherde i Lärbro. Då tavlan nu framträder i sitt tydliga skick föreställer den Jesu förklaring. Frälsaren är omgiven av Moses och Elias och de tre lärjungarna som fingo följa med upp på förklaringsberget, Petrus och de två Sebeduessönerna. Konstverket är ganska originellt och unikt i sitt slag, ehuru det kanske icke tillhör de större kyrkomålningarna. Redan av den anledningen, att tavlan på hans tid tydligen utgjort en kyrkobrydnad i Lärbro, borde den ju åter komma till heders, varför kyrkorådet beslutade om renovering av duken och dess ram. Själva målningen har flyttats från den ursprungliga trasiga duken till annat underlag och varit ett svårt och tidsödande arbete för konservatorn. Nu framträder den åter i värdigt skick och kommer från och med nästa söndag att pryda norra kyrkväggen. Den bär följande överskrift i guld: ”Tabula renovata aucta et adornata impensis Israelis Kolmodini D:et Supenint. Gothl Anno 1703”. Renoveringen av tavlan har dragit en kostnad av c:a 700 kr.
I samband med avtäckning av denna kyrkoprydnad äger i kommunalrummet en församlingsfest rum, varvid avgående organisten folkskollärare Sten Fredricson kommer att avtackas och församlingens nye kantor Sven Lewedahl välkomnas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 September 1947
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *