Landsbygden. Väte.

VÄTE.
De gamlas dag firades härstädes i söndags med god anslutning. Den tog sin början med högmässa med nattvardsgång i kyrkan, där kyrkoherde F. Thuresson predikade. Därefter samlades de gamla ett 60-tal i Godtemplarlokalen, där gamla syföreningen bjöd på ett härligt kaffebord med tårta och allt. Sedan vidtog en stunds underhållning med solosång och gemensam psalmsång. Kyrkoherden höll också ett föredrag om Vården av våra dövstum-rna, där särskilt skildringen av undervisningen av de blinda dövstumma blev gripande. Till sist lästes en predikan ur biskop Viktor Rundgrens predikosamling Förbundets folk, och dagen avslöts med bön och psalm 144.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 September 1947
N:r 218

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *