Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO.
Missions- och avskedsmöte hölls i söndags i Hablingbo missionshus. Under det inledningspsalmen sjöngs fylldes missionshusets stora sal med folk. Efter bön av sekreterare Nils Jacobs hölls en allvarsmättad och innehållsrik inledningspredikan av stiftelsens resesekreterare Vilhelm Lindberg med 1 Sam. 17 som text. Efter föredraget upptogs en missionskollekt som blev 78 kr. Efter en sång inbjödos alla till ett festligt dukat kaffebord, där hedersgästerna voro sekr. och fru Jacobs, som nu lämnar sin plats i Hablingbo för att tillträda sin nya plats i Sättraby, Uppland. Missionssyföreningen hade skänkt allt för kaffeserveringen, däribland flera goda tårtor.
Efter kaffet höll sekr. Jacobs sin avskedspredikan över textorden i Kol. 2: 6-7 vers., samt föredrog en solosång. Därefter talade lantbr. Joh:s Larsson i egenskap av missionsföreningens ordf. o. tackade sekr. Jacobs för den tid av 8 ½ år han haft sin verksamhet här, samt överlämnade som minnesgåva en kontant penningsumma med textad adress från missionsvänner och syförenings-medlemmar, samt från Hablingbo DUF en värdefull bibel. En vacker avskedssång, författad av en DUF-medlem, sjöngs av ungdomarna.
För syföreningen talade fru J. Larsson och riktade sig då särskilt till den avgående biträdande föreståndarinnan, fru Lilly Jacobs, som på ett utomordentligt sätt fyllt denna sin uppgift och vilkens plats blir svår att fylla. Vackra rosor överlämnades samtidigt till fru Jacobs. Även till de 4 små barnen överlämnades en penninggåva av enskild person. En representant för Grötlingbo lutherska missionsförening framträdde nu och uttalade ett tack till sekr. Jacobs för troget arbete, samt lämnade en subskriberad penningsumma. Till sist talade Gotlands Missionsförenings ordförande, kyrkovärd Gustav Petersson o. överlämnade för denna förening och dess styrelse en gåva i pengar med textad adress. Sekreterare Jacobs tackade, synbarligen rörd, för den stora kärlek och välvilja han och hans familj blivit föremål för. Även fru Lilly Jacobs uttalade ett tack för allt. Den rikt givande högtidsstunden avslöts med bön av sekr. Jacobs och ps. 600: 5-7 vers.
— Förut på dagen hade Hablingbo söndagsskola en liten avskedsfest för sin lärare och lärarinna. Därvid överlämnades som minnesgåva en tavla med Visbyrnotiv. Barnens tack uttalades av en av söndagsskolans lärarinnor.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 September 1947
N:r 202

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *