Jordfästningar.

Till den sista vilan vigdes igår stoftet efter lantbrukaren Viktor Florström, Hägsarve i Hablingbo. Samlingen ägde ruin i sorgehuset, där en andaktsstund hölls under ledning ev kyrkoherde H. Björkquist. Processionen satte sig sic, där- efter i rörelse mot kyrkan, där kistan inbars under det att stilla sorgemusik utfördes på orgeln. Sedan ps, 125: 3-6 sjungits höll kyrkoherde Björkquist en anslående betraktelse med ledning av Luk. 11: 28 samt förrättade jordfästningen, vilken avslutades med ps. 144: 4-7. Vidare sjöngs tvenne sånger av, fru Kjellberg. Efter högtidlighetens slut i kyrkan utbars kistan under sorgemusik och sänktes i graven, där även en överväldigande skörd av kransar och blommor nedlades, och korta tal hällos av den bortgångnes svärson, lantbr. Gunnar H. Johansson, samt vidare av stationsinspektor Allan Wiman och lantbr. Jakob Larsson. Bland kransarna märktes sådana från Hablingbo mejeri och kommunalfullmäktige i socknen. Finska fosterbarn sjiing en finsk psalm vid graven och sedan officianten lyst frid över griften sjöngs unisont första och sista verserna av ps. Närmare Gud till dig.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 September 1947
N:r 220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *