Jordfästningar.

Den vid en olyckshändelse i förra veckan förolyckade sjuttonårige ynglingen Arne Jansson, Etebols i Lummelunda, vigdes igår till den sista vilan. Samlingen skedde i sorgehuset, där en andaktsstund hölls under ledning av kyrkoherde E. Ceder. Kistan fördes därpå i procession till kyrkan, där den inbars under det att folkskollärare E. Österman utförde sorgemusik på orgeln. Sedan ps. 377 sjungits höll kyrkoherde Ceder en anslående betraktelse med ledning av Ps. 39: 10, samt förrättade jordfästningen. Denna avslutades med ps. 594: 1-3, varpå kistan under orgelmusik utbars och sänktes i griften. Där nedlades en mängd kransar och höllos korta tal. Bland kransarna märktes sådana från Barlingbo skytteförening och från SLU-avdelningen i Barlingbo. Efter kransnedläggningen lyste officianten frid över vilorummet.

Stoftet efter hemmansägaren Herman Bäckström, Messarve i Barlingbo, fördes igår till griftero. Begravningsgästerna samlades i sorgehuset, där även en andaktsstund hölls under ledning av kyrkoherde G. Enwall, varpå kistan fördes till kyrkan. Sedan kistan under sorgemusik av kantor Axel Larsson inburits och placerats i det med blommor och levande ljus vackert smyckade koret, inleddes akten med psalmsång, varpå kyrkoherde Enwall höll griftetalet och erinrade om den bortgångnes liv och gärning samt att han under många år varit kyrkvärd och sällan saknats vid gudstjänsterna i kyrkan. Efter jordfästningen sjöngs en psalm, varpå kistan utbars under sorgemusik och gravsattes på kyrkogården. Vid graven nedlades en rik och vacker gärd av kransar och blommor. Bland kransarna märktes en från kyrkorådet, vilken krans kyrkoherde Enwall nedlade med några tacksamhetens ord. Efter kransnedläggningen lyste officianten frid över griften. Efteråt samlades begravningsgästerna till en minnesstund i sorgehuset.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 September 1947
N:r 218

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *