Jordfästning.

Till den sista vilan vigdes i lördags stoftet efter fru Agnes Kullander, Hallute i När. Efter en minnesgudstjänst i sorgehuset förrättades jordfästningen i kyrkan, av kyrkoherde T. Heldtander, som med utgångspunkt från textorden Saliga äro de människor, som i dig hava sin starkhet erinrade om den avlidnas tjänande verksamhet för kyrka och församling. Den högtidliga akten i kyrkan inleddes med sången När livets aftonklocka slår, som sjöngs av kyrkans sångkör, och omslöts av psalmerna 287: 1-4 och 377: 1-5. Innan kistan bars ut ur kyrkan sjöng kören psalmen Saliga de som ifrån världens öden. En mängd kransar och blommor hade sänts till båren. Bland kransarna märktes en från Närs församling (Tack för trogen kyrkotjänst), från kyrkliga sångkören, som den avlidna tillhört i 50 år (Tack för gott samarbete), från Närs luth. missionsförening (Ett sista tack och farväl) från Fosterlandsstiftelsens syförening (Ett sista tack och farväl) m. fl. Efter kransnedläggningen sjöng kören Stilla skuggor breda sig i kvällen, varefter kyrkoherde Heldtander lyste frid över griften.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 september 1947
N:r 223

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *