Jordfästning.

En högtidlig begravning förrättades i söndags i Vamlingbo, då stoftet efter fröken Linda Nilsson, Tass (Sixarve) i Hejde vigdes till den sista vilan. Under klockringning samlades anförvanter och vänner i kyrkan, där kistan i förväg placerats på katafalken i det med blommor o. ljus smyckade koret. Efter klockringningen utförde kantor Erik Esklund en sorgmarsch på kyrkorgeln och därefter sjöng en sångkör under hr Eskelunds ledning Saliga aliga -de, som ifrån världens öden av Joh. Cräger. Sedan följde psalmen 377: 1-5 Närmare, Gud, till dig. Komminister Thure Åberg höll därpå en betraktelse utgående från textorden i Jag är uppståndelsen och livet, den som tror på mig, han skall leva, om hen än dör. I varmhjärtade minnesord erinrade officianten om den hänsovnas kärleksfulla och soliga sinnelag och hennes varmt kirstna livstro som välsignade hennes liv och bar henne i trygghet in i döden. Därefter förrättade komminister Åberg jordfästningen samt läste valde bibelord. Sist sjöngs ps. 146 Vem är den stora skaran där med palm i hand Efter psalmen utförde kören ännu en sång, varpå kistan under sorgemusik utbars och sänktes i graven. En överväldigande blomsterskörd ägnades den bortgångnas minne. Efter att de närmaste nedlagt sina kransar och sagt ett sista tack och farväl trädde pastor Rune Bloom fram till graven och frambar i ett varmhjärtat tal ett innerligt tack från Hejde missionsförsamling för troget och uppoffrande arbete inom den lilla gruppen av missionsvänner samt inom söndagsskolan och nedlade Hejde missionsförsamlings krans. Vidare bringade fröken Sara Andersson från Väte en sista hälsning i några vackra minnesverser till den avhållna vännen samt nedlade en krans från bönegruppen i Hejde och Väte. Känsligt och innerligt tolkade fru Lavergren, Hejde, vänkretsens sorg och saknad samt nedlade en krans. Från söndagsskolan i Hejde nedlade fru Cissi Olofsson en krans och tackade den hänsovna för hennes stora kärlek till de små i söndagsskolan och hennes välsignelserika föredöme. Hr Yngve Paulin från Hejde frambar ett sista tack och farväl från vänner och tackade i varma ord. för ellianssinnad kristen gemnskap. Ett gripande tack från forna söndagsskolebarn frambars även vid graven och en krans nedlades från dessa. Vidare nedlades en krans från Hejde skolråd med tack för plikttroget arbete. Landstingsman Efr. Larsson, Simunde, Vamlingbo, erinrade i innerliga ord om hur älskad och högt avhållen den hänsovna alltid varit i Vamlingbo och inom missionsförsamlingen samt nedlade Vamlingbo friförsamlings krans. Folkskollärare Erik Esklund nedlade en krans från Vamlingbo sångkör och frambar ett varmt tack för tjänstvillighet och plikttrohet. Vid greven utfördes sång av såväl sångare från Hejde-Väte som av sångkören i Vamlingbo. Sist sjöngs ps. 302: 4 och pastor Åberg lyste frid över griften. Efter begravningen var en minnesstund anordnad i Vamlingbo missionshus, där tal hölls av pastor Rone Boom, pastor Henning Pettersson, Hejde, landstingsman Efr. Larsson, pastor Åberg, fru Inga Lindgren m. fl. Därefter voro gästerna inbjudna till barndomshemmet hos brodern hemmansäg. Vilhelm Nilsson med maka.

Gotlands Allehanda
Måndag den 29 september 1947
N:r 222

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *