Handelsflottans befälsutbildning.

Direktionen för sjömanshuset i Visby har hos kommerskollegiet förklarat sig ej ha något att erinra mot sjöfartssakkunnigas förslag angående ordnandet av utbildningen av befäl för handelsflottan. Enligt förslaget skulle bl. a. den nautiska undersökningen centraliseras till Göteborg samt navigationsskolorna i Kalmar o. Härnösand indragas. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 september 1947
N:r 223

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *