Gotlands södra härads brandstodsförening

håller i dag styrelsesammanträde på Skogs tingsställe i Levide och därvid har beviljats brandskadeersättningar med 106,287 kr., vilket torde vara en av de högsta skadesummorna som beviljats vid ett sammanträde. Största posten gäller givetvis branden i taktegelfabriken i Stånga.
Styrelsen beslöt vidare en uppbörd av 30 öre pr 1,000 kr. försäkringsvärde att redovisas före den 20 november.
Man fastställde också ändringsinstrument rörande höjning av försäkringsbelopp. Sedan majsammanträdet har nämligen höjningar skett med sammanlagt 2 milj., varmed föreningen nu är uppe i cirka 173 miljoners ansvarighet. Sammanträdet fortsätter i eftermiddag.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 september 1947
N:r 221

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *