Gotlands mejeriförbund

höll i lördags en extra stämma för konfirmerande av det i maj fattade beslutet om ändring av stadgarna för förbundet, så att detta skulle kunna bedriva såväl mejeriförenings- som mejeriförbundsverksamhet.
Direktör W. Ljung från SMR framhöll vikten av att en samförståndslösning skapas så att den gotländska mejerihanteringen får ett bättre ekonomiskt utbyte – de senaste siffrorna visar att försäljningen av konsumtionsmjölk och grädde gått tillbaka här under det att den ökat i landets övriga delar. I den följande debatten fastslogs önskvärdheten av att mejeriförbunden får ökad slagkraft. Vid den slutna omröstningen avgavs 38 röster för konfirmering av beslutet om stadgeändring och 27 emot. På grund av bestämmelserna om kvalificerad majoritet kunde alltså ingen konfirmering ske men röstsiffrorna visade dock att frågan avancerat framåt och den kommer att tas upp på nytt vid vårens mejeristämmor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 september 1947
N:r 223

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *