Från infanteriregementet.

Såsom plutonchef vid övningstruppen och såsom målhandräckningschef vid kasernkompaniet vid infanteriskjutskolan 1947-1948 kommenderas resp. löjtnant Glass o. furir Wuopio under resp. tider 6/11 1947-9/10 1948 och 3/11 1947-30/10 1948.
Serg. Filipsson har genomgått mo torunderofficerskurs.
Såsom kompanichef och lärare vid infanteriets kadettskola under tiden 23/9 1947 och t. v. under 1948 beord ras kapten Almqvist. Som elever vid samma kurs under tiden 3/10 1947 25/3 1948 beordras följande personal: 30-18-47 Larsson (fast anst.), 336-18 -43 Österberg (grupp K), 1613-10-46 Johansson (grupp K), 1493-10-46 Eriksson (grupp K), 708-10-45 Lundqvist (grupp K), 2365-4-45 Hagelin (vpl. i a), 494-4-45 Gren (vpl. i a), 1633-10-45 Karlsson (grupp K), 1395 -10-45 Falck (vpl. i a), 326-18-45 Ohlén (vpl. i a), 81-18-46 Odin (reservofficersaspirant) , 1356-12-45 Blom (vpl. i a), 502-10-45 Karlsson (vpl. i a), 1769-11-45 Svensson (vpl. i a) och 207-10-46 Rohdin (grupp K).

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 September 1947
N:r 207

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *