Från hamnen.

Motorseglaren Daphne kom i lördags från Västervik, tom, på väg till Bungenäs, dit fartyget fortsatte igår. Segeljakterna Szhwal ocli Orion ha besökt Visby på väg från Stockholm till Gdynia.
På måndagen ankom motorseglaren Nitro med sprängämnen från Stockholm och avgick igår till Smöjen. Igår anlände Sveabolagets motorfartyg Wiril från Sundsvall med gödning och från Herrängen med tackjärn, vilken senare last var destinerad till Halmstad, dit fartyget igår afton fortsatte. I natt inkom ångaren Lidköping från Smöjen med kalksten för lastkomplettering av flyttsaker för flyget. Lidköping avgår härifrån till Lidköping.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 September 1947
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *