Från artillerikåren.

Tf kårchefen för A 7 överstelöjtnant Grahl deltager i pedagogisk kurs vid Gripsholms folkhögskola 11-19 sept. under vilken tid överstelöjtnant von Kock för befälet över kåren.
— Chefen för T 4 har från 1 sept. placerat korpral 36 Olofsson till tjänstgöring vid A 7.
— Under styckjunkare Lundgrens kommendering upprätthålles tygunderofficersbefattningen av sergeant Martiner.
— Löjtnant Hedegård har beordrats som elev i motorofficerskursen 1947-48. Inryckning äger rum 2 okt. och utryckning 19 mars 1948.
— Kårens nyanlagda tennisbana inviges av kårchefen på kårens dag morgon söndag kl. 10. Invigningsmatchen spelas av MB och kapten Landin mot löjtnanterna Hansen och Westerlund.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 September 1947
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *