Förhandlingar om landsbygdens polislöner

har i dag tagits upp i Visby för de gotländska polismännen i landsfiskalsdistrikten, vilka förhandlingar föras under medverkan av å ena sidan Svenska landskommunernas förbund och å den andra sidan Svenska polisförbundet.
Till förhandlingarna hade i dag infunnit sig två kommunala representanter för varje polisdistrikt samt en polisman från varje landsfiskalsdistrikt. Från landskommunernas förbund var konsulent Wikström närvarande och från polisförbundet ombudsman Holger Svärd. Vid förhandlingarna mellan parterna fungerade byggmästare Carl Stenström, Burgsvik, som ordförande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 September 1947
N:r 217

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *