Födelsedagshyllning.

Hjärtliga hyllningar kommo förre handlanden Helmuth Sundvall, Visby, till del på hans sjuttioårsdag i går. Släktingar och vänner uppvaktade med presenter och blommor varjämte telegrafiska lyckönskningar ingingo under dagens lopp. Bland de uppvaktande märktes föreningen Gnistan, vars ordförande, red. Arthur Nilsson, med ett tal överlämnade föreningsmärket i guld till jubilaren.

På sin sjuttiofemårsdag igår blev förra folkskollärarinnan Elise Hederstedt, Visby, föremål för hjärtliga hyllningar. Uppvaktningarna började igår morse, då brotiorna uppvaktade och senare infann sig en deputation från Missionskyrkan med predikanterna Lindh och Jakobsson i spetsen, som överlämnade en bok om biskop Rundgren samt blommor. Från vänner i Bro fick hon mottaga blommor och presenter, däribland en kolteckning av kyrkan och skolan i Bro. På eftermiddagen gavs middag på Tingstäde hotell för ett 50-tal gäster, varvid jubilaren hyllades bl. a. i tal av museiintendent Th. Erlandsson och fröken Ida Lindström, Visby. Ett 40-tal telegrafiska lyckönskningar anlände under dagens lopp från vänner och forna elever.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 september 1947
N:r 221

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *