Födelsedagar.

På fredag fyller förre handlanden Helmsth, Sundvall, Visby, sjuttio år.
Jubilareir, som är bördig från Hejde, tjänstgjorde i ungdomen vid Gotlands infanteriregemente för att sedan ägna sig åt affärsverksamhet inom olika branscher. I många år innehade han en välrenommerad tobakshandel vid domkyrkan, vilken rörelse han emellertid avvecklade för några år sedan. Under sin tid som tobakshandlare var han ordförande i tobakshandlarnas lokalförening i Visby. Sjuttioåringen, som alltjämt är pigg och nyter, har alltid varit intresserad av föreningsarbete och har bl. a. varit en verksam ledamot av Arbetareföreningen, vare styrelse han även tillhört. I föreningen Gnistan är han också sedan en lång följd av år en intresserad medlem och har även fungerat som dess välbetrodde kassör.

Fru Anna Lindström, Kattlunds i Grötlingbo, fyller om söndag sjuttio år.

Sextio år fyller om fredag byggmästaren Valter Larsson, Visby. Född vid Telleby i Garde ägnade han sig från unga år åt snickareyrket och uppförde seden Garda snickerifabrik, där han under en följd av år drev möbeltillverkning. Efter att ha överlåtit fabriken i andra händer övergick han till byggnadsfagket och verkade som byggmästare i Garda tills han för ett par år sedan flyttade till Visby, där han nu bedriver byggnadsverksamhet.

Femtio år fyller i dag fru Emilia Ringbom, maka till lantbrukaren Hjalmar Ringbom, Verkegårds, Fårö.

Femtio år fyller på fredag hemmansägren Joel Andersson, Kinner i Lummelunda.

Sextio år fyller på fredagen den 26 sept. hemmansägaren Niklas Brogren, Friggårds på Fårö. Vid sidan av sitt jordbruk sysslar hen gärna med jakt och fiske och han är alltjämt aktiv i såväl skytterörelsen som hemvärnet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 September 1947
N:r 218

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *