Födelsedagar.

Sextio år fyller om torsdag fru Signe Östergren, maka till hemmansägaren Rudolf Östergren, Djupvika i Östergarn.

Femtio år fyller på torsdag fru Margit Larsson, Stora Gudings i Vallstena. Femtioåringen är född vid Botvaldavik i Gothem, där hennes föräldrar ägde en jordbruksfastighet, men flyttade i unga år tillsammans med familjen till Slumbra i Vallstena. Sedan 1925 är hon maka till hemmansägaren Gunnar Larsson och har sedan dess varit husmor vid Gudings, vilken uppgift hon skött på ett utomordentligt sätt. Kunnig i hemslöjd och husligt arbete har hon skapat trevnad omkring sig i den gamla—traditionsrika gården och på komma gång genom sitt rättframma och flärdfria väsen gjort sig omtyckt av alla.

Kranskötaren vid Bläse kalkbruk Emil Johansson, Lickedarve i Fleringe, fyller femtio år på torsdag.

Torsdagen den 25 september fyller stationsföreståndaren vid Havdhems station Harry Svensson, femtio år. Han är född i Lummelunda och kam i tjänst vid Gotlands järnväg år 1914 samt har innehaft olika befattningar vid järnvägen i bl. a. Visby och Stånga. År 1943 kom han till Havdhem som stationsföreståndare. Femtioåringen har gjort sig omtyckt som duktig och plikttrogen och har gjort sig omtyckt och uppskattad av trafikanter och andra med vilka han kommit i beröring.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 September 1947
N:r 217

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *