Födelsedag.

Sjuttio år fyller i morgon skornakaremästaren Reinhold Lidquist, Visby. L. som är född vid Kvie i Vall, har till för något år sedan själv bedrivit skomakerirörelse, och han har alltid gjort sig känd som en skicklig yrkesman på sitt område. Trots sin ålder är han ännu dagligen i verksamhet i hr Samuel Wahlgrens skomakeriverkstad i Visby, där han nu är anställd. Lidquist har alltsedan sin ungdom med varmt intresse deltagit i den frikyrkliga verksamheten och tillhör Smyrnaförsamlingen i Visby.

Femtio år fyller i morgon hemmensägaren Axel Johansson, Hägvalds i Vänge. Han är född vid Hägvalds, vilken gård han övertog efter fadern för ett tiotal år sedan. Femtioåringen har även gjort sig känd som en duktig spelman, som bl. a. tillsammans med Karl Hägg ofta är anlitad som spelman vid festligheter av olika slag.

Ange församlings äldste innevånare, änkefru Anna Olofsson, Österby, fyller onsdagen den 1 okt. nittiofem år. Trots de 95 åren är ännu ”mor Olofsson” dagligen i färd med utförande av en del småsysslor i hemmet, och har man tur kan man få höra ”mor Olofsson” berätta minnen från ungdomens glada dagar, allt medan strumpstickor eller stoppnål får en stunds vila. Försemlingsborna framföra en lyckönskan på 95-årsdagen till församlingens nestor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 september 1947
N:r 223

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *