Fastighets- och lösöreauktion i Lärbro.

LÖRDAGEN DEN 4 OKTOBER kl. 12,30 midd. låter Georg Johansson, Bjers, på grund av flyttning genom auktion försälja: Kreatur: 4 st. arbetshästar i ålder 4-5-9-10 år, därav 2 premierade fölston, 1 sommarföl, 6 st. mjölkkor i olika kalvställningar. Redskap: så- och slåttermaskiner, cambridgevält, kultivator, pot.-upptagare, harvar o. plogar, last- och arbetsvagnar, selar m. m. 1 parti rotfrukter och blåluzern.
Vid samma tillfälle utbjudes till försäljning fastigheterna Bjers 110 och 121 om cirka 30 tnld åker och myr samt 50 tnld skog. Bra byggnader. El. lyse och kraft. övriga villkor vid auktionen.
För annan persons räkning försäljes: 2 prem. dräktiga fölston, 6-10 år, 3 st. kor, därav en stambokf., kalvf. i dec., 1 kviga, dräktig, skånevagn, åkkärra för mindre häst, cambridgevält, kultivator samt en barnvagn.
Betalningsanstånd till den 1 febr. 1948 med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby den 30 sept. 1947.
FRITIOF JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 september 1947
N:r 223

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *