Fårösund

Norra Gotlands Missionsförening
hade i söndags distriktsmöte i Fårösunds missionshus. Förmiddagens möte inleddes av pastor David Ramneino, som predikade anslutning till dagens text. Distriktets ordf. Vilhelm Ringbom ledde därefter dagens förhandlingar. Med anledning av att distriktet i år fyller 40 år, kommer en högtidlighet att hållas i Slite missionshus söndagen den 19 oktober. Som högtidstalare kommer distriktsföreståndaren Alvar Sporrong att medverka. Årsmötet beslöts till den 25 januari och kommer att hållas i Martebo.
Carl Bobergs vackra sång ”Till Herrens berg är ljuvt att ila” blev upptakten till eftermiddagens offentliga möte. Ordf. Ringbom inledde med välkomsthälsning, bibelläsning och bön. Pastor J. T. Karlsson predikade med värme och hänförelse över text från Ef. 6: 10-18. Distriktets sångare medverkade med sång och en kollekt på 23 kr. uppbars. Pastor Ramnemo talade till sist med utgång från 1 Kor. 13: 13. Mötet slöt med unison sång och bön.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 September 1947
N:r 217

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *