Fårösund.

Löneförhållandena för stamanställda
och underbefäl vid kustartilleriet har undergått vissa förbättringar och de, som numera reflektera på att taga anställning vid detta vapen, ha det alltså ganska bra förspänt i ekonomiskt avseende. Sålunda har en ogift volontär det första året en kontant lön av 157 kr. i månaden jämte mat, kläder och husrum samt sjukvård och tandvård. Är volontären gift får han 224 kr. samt fri beklädnad och i stället för kost portionsersättning med kr. 1:83 pr dag.
Den som — efter normalt tre år blivit befordrad till furir får en kontantlön av 429 kr. Den, som begagnar sig av kronans naturaförmåner, får då göra avdrag med 5 kr. för tvätt m. m. och 12 kr. för husrum i månaden samt kr. 1:83 pr dag för kronans portion.
Anställningspenningen för volontär är 75 kr.
Anställd, som efter minst sex år lämnar sin tjänst, får avskedspremie om minst 500 kr., eivilanställningsförsäkring om minst 2,300 kr. o. s. v. Det ken alltså sägas, att kronan numera bjuder goda villkor i konkurrensen med den fria arbetsmarknaden.

Sensationell fotbollsmatch.
Bunge och Slite kommunalfullmäktige kommer att drabba samman i en fot-bollmatch i Fårösund på söndag. Vid denna remarkabla tillställning kommer också mannar från Bungenäs kalkbrott att möta civilanställda vid KA 3 i dragkamp, allt under medverkan av KA 3:s musikkår. Evenemanget börjar kl. 15. Behållningen går till välgörande ändamål i Bunge.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 September 1947
N:r 206

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *