Elkraft från fastlandet till Gotland.

Blir lika dyr som nu om ej staten bidrar till anläggningen.
Elverkskommitté höll under fredagen ett sammanträde till vilket inbjudits de utredningsmän, som tillsatts för att undersöka frågan om kraftöverföring från fastlandet till Gotland. Även driftschefen vid A. B. Gotlands Kraftverk civiling. Fritz Dehnberg deltog i sammanträdet.
Från utredningen lämnades därvid en redogörelse för frågans läge och om hittills framkomna resultat. överföringen måste ske med högspänd likström. Ehuru detta system ej är fullt utexperimenterat är det dock sannolikt att det inom några år skall vara fullt användbart för praktisk drift. Det räknas med att en sådan överföring bör utbyggas i tre etapper för 10,000, 20,000 resp. 30,000 kW. Den första etappen skulle ungefär motsvara Gotlands nuvarande kraftbehov, som är 8,000 kW och 50 miljoner kW-timmar per år. De erforderliga överföringsanläggningarna beräknas dock bli så dyrbara att den från fastlandet tillförda kraften kommer upp till i det närmaste samma pris som kraften från ångcentralen i Slite vid nuvarande kolpris.

Ingen anläggning före mitten på 1950-talet.
Utsikterna att åstadkomma någon väsentlig nedsättning av taxorna genom krafttillförsel från fastlandet är därför beroende på i vilken mån statsmakterna är beredda att lämna bidrag till överföringsanläggningen. Denna kan i varje fall ej bli färdig före 1951 och sannolikt ej förrän i i mitten av 1950-talet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 september 1947
N:r 215

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *