Dödsfall.

Sextiofem år gammal har fru Elvira Olofsson, född Hallin, Slite, avlidit. Den bortgångna, som var född i Norrlanda, kom till Slite efter sitt giftermål och har sedan hon år 1924 blev änka efter sjömannen Oskar Olofsson varit bosatt hos dotter och måg i Slite. Förutom av dessa sörjas den avlidna närmast av två söner i Lärbro samt barnbarn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 september 1947
N:r 223

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *