Dödsfall.

Endast 28 år gammal har konditorn Börje Sellin, Rute, avlidit. Han var bördig från Älmhult i Småland och var under en tid anställd hos bagaremästare Halvar Sundling i Rute. För fyra år sedan blev han emellertid sjuk och har sedan dess i olika etapper vårdats på sjukhus. Den bortgångne var en präktig och skötsam yngling och en duktig yrkesman. Han var också mycket intresserad av idrott och innan sjukdomen bröt ned honom aktiv inom Rute IF. Som närmast sörjande efterlämnar han moder och mormoder i Småland.

Änkefru Anna Andersson, Bjärby i Sjonhem, har avlidit, 78 år gammal. Hon var född i Roma och kom vid sitt giftermål till Sjonhem. Närmast sörjes den bortgångna av fosterdotter och måg samt en broder i Halla.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 september 1947
N:r 221

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *